Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obecná ustanovení
1. Tento dokument informuje o zpracovávání a ochraně osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://www.milujsukni.cz/ , našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout přehledné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

3. Osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
 
II.Správce osobních údajů
Alice Maťáková, IČ 03583759, sídlem Pasovská 1600/12, České Budějovice, 370 05
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku - Živnostenský list je evidován na Magistrátu města České Budějovice
Kontaktní e-mail:  matakova.alice@gmail.com
Kontaktní telefon: +420 725 942 272
 
III. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Zpracováváme údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.
V případě webových stránek https://www.milujsukni.cz/ se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze, aplikace pro správu emailingu SmartEmailing. Díky ní Vás můžeme informovat o novinkách a nabídce služeb, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.
V případě prodeje zboží https://www.milujsukni.cz/ zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, které vyplňujete do objednávkového formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme zaslat objednané zboží.

V případě webových stránek https://www.milujsukni.cz/ zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, které vyplňujete do objednávkového formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme poskytnout Vámi objednané naše produkty. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás
o to požádat.

Dále zpracováváme údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře. Díky těmto údajům Vám můžeme odpovědět na Vaše dotazy.
Dále se jedná o poskytnutí údajů vyplněním formuláře k odběru newsletterů. Odtud Vaše osobní údaje putují do elektronické databáze v aplikaci pro správu emailingu, SmartEmailing. Díky tomu Vás můžeme informovat o nabídce zboží, které Vás zajímají. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat.
Dále používáme soubory cookies, a to k účelu fungování webových stránek a měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. Data analyzujeme pomocí služby Google Analytics.
Kromě uvedení kontaktních údajů do našich webových formulářů k nám Vaše data doputují i v případě, že je uvedete při osobním kontaktu, telefonicky, emailem, přes jiné internetové stránky nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Facebook, Instagram).
 
V. Vymezení osobních údajů
Osobní údaje, které zpracováváme spadají do kategorie běžné a jedná se o: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží.
 
VI. Účel a doba zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje využíváme k vedení komunikace s Vámi a k účelu uzavření a plnění smlouvy o dodání Vámi objednaných produktů. Zpravidla jde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na https://www.milujsukni.cz/  a potvrzením takové objednávky. Doba zpracování osobních údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu.
2. Osobní údaje zpracováváme pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví a to po dobu, kterou určují dané předpisy.
3. Osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, a to pro zasílání elektronických obchodních sděleních. Každý email obsahuje možnost odhlášení z odběru - z této databáze se můžete kdykoliv sami odhlásit nebo nás o to požádat. Za účelem prezentace našich produktů a služeb zveřejňujeme Vaše údaje napsané v referencích, a to pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
 
VII. Další zpracovatelé osobních údajů
Dalšími zpracovateli osobních údajů je spolupracující účetní a administrativní výpomoc. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, např. v případě rovádění kontroly.
 
VIII. Vaše práva v oblasti osobních údajů
1. právo na přístup k osobním údajům
2. právo na opravu osobních údajů
3. právo na výmaz (právo být zapomenut)
4. právo na omezení zpracování
5. právo na přenositelnost údajů
6. právo vznést námitku
7. právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
8. právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k
porušení práv z naší strany, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu
osobních údajů. 
 
Veškeré osobní údaje jsou svědomitě chráněny. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu matakova.alice@gmail.com
 
Tento dokument je platný od: 11.10.2019

Jsme na facebooku i instagramu